disclaimer

Alle inhoud op deze pagina’s, zoals teksten, grafische elementen, logo’s, buttons, audio- of videoclips en software is eigendom van Looije Packing of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlands en internationaal auteursrecht.

De verzameling (d.w.z. samenstelling, inhoud en structuur) van de inhoud op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze verzameling mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Looije Packing te Maasdijk (Nederland).

De informatie op deze site is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan Looije Packing niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en kan aan de inhoud op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Deze site is gemaakt en wordt beheerd door Looije Packing. Op onze diensten en de inhoud van deze tekst is Nederlands recht van toepassing.